• White Twitter Icon
  • White YouTube Icon

 

 

Av. de la Torre Blanca, 57

Sant Cugat del Vallès

+34 935 543 000

 

www.esadecreapolis.com

Model d'Atenció Integrada Social i Sanitari

Desenvolupament de marcs conceptuals i operatius útils per crear models d’atenció integrada i integral amb el coneixement i l’experiència de tots els agents implicats i també d'altres sectors, identificant elements clau i solucions transformadores de l’actual model de provisió de serveis sanitaris i socials a Catalunya, cap a un nou posicionament, capdavanter i singular a Catalunya, a l’Estat, a Europa i al món.

A través d’espais de debat, treball i co-creació ideològicament neutrals i sense pressions amb metodologia d’innovació oberta on hi participen tots els agents del sector, des de treballadors de base social i sanitària, fins a direcció i gerències d’institucions sanitàries o empreses prestadores de serveis, posant sempre al centre el ciutadà i el seu entorn.

LÍNIES DE TREBALL

L1

L4

L2

 Atenció compartida

L3

Re-disseny d'equips

L5

Sistema d'informació compartit

L6

Estudi d'Impacte social dels equips d'atenció psico-social en malalta pal·liatius

Utilitzant la metodologia SROI (Social Return on Investment) càlcul de l’impacte social que té l’atenció de psicòlegs i treballadors socials amb malalts pal·liatius i el seu entorn més proper a través de l’anàlisi de l’activitat de 5 equips d’atenció psicosocial.

Estudi que analitza l’impacte social sobre tots els stakeholders implicats, no només pacients i familiars, sinó també administració pública, institucions socials i sanitàries o equips de professionals sanitaris i socials amb els que coexisteixen, treballen i es coordinen.

L’estudi pretén analitzar quin es el canvi desitjat i pel qual es desenvolupa la iniciativa, quin es el canvi que realment s’assoleix, a qui impacta i de quina manera, i finalment, la mesura econòmica d’aquest impacte.

Atenció Centrada en la Persona en l'Atenció Domiciliària

L’atenció domiciliària social i sanitària és un camp de molt interès per dos motius principals:

  • El primer té a veure amb les persones i les seves preferències. La gent, per norma general, desitja ser atesa al seu entorn pròxim i allà on més còmode se sent.

  • El segon motiu va relacionat amb la sostenibilitat dels sistemes de salut i serveis socials. L’atenció domiciliària obra la porta a incorporar eines i elements que la facin més eficient, escalable i sostenible a llarg termini.

OBJECTIUS

Captar la veu de les persones ateses, identificant les seves necessitats, els elements que més valoren, els problemes que afronten, les seves expectatives...​

Desenvolupar solucions innovadores que cobreixin les necessitats identificades de manera sostenible i amb enfoc ACP.

Digital Rural Care

El projecte, que es du a terme a l’EAP Calaf, consisteix en una primera fase, en la implementació d’un servei telemàtic i de videoconferència que permetrà, gràcies a un consultori virtual, que les persones de les zones més llunyanes tinguin més accessibilitat al sistema sanitari sense necessitat de desplaçar-se.

Digital Rural Care neix de la necessitat de millorar l’accessibilitat, la seguretat i l’eficiència del sistema sanitari per a la població que viu en l’àmbit rural i per als professionals sanitaris.

1a FASE

2a FASE

En properes fases del projecte se seguiran implantant eines tecnològiques i digitals per a continuar facilitant el diagnòstic, seguiment i tractament de les persones ateses.

Alternatives terapèutiques

El projecte es va centrar en l’anàlisi de la manera en la qual les persones s’informen, decideixen i fan ús d’alternatives i complements terapèutics a la clàssica presa de medicació prescrita.

Objectiu

Stakeholders

L’objectiu principal era entendre millor el procés de decisió i tots els elements i agents que hi intervenen i aportar-los seguretat en la decisió i utilització.

En aquest sentit es va realitzar un estudi de tendències, de mercat i etnogràfic que va involucrar el següents:

  • Persones amb dolors articulars

  • Farmacèutics

  • Doctors

  • Herboristes