• White Twitter Icon
  • White YouTube Icon

 

 

Av. de la Torre Blanca, 57

Sant Cugat del Vallès

+34 935 543 000

 

www.esadecreapolis.com

Joan Josep Artells Herrero

“Sense identificar les qüestions pertinents, rarament es prenen decisions útils”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podeu trobar l’informe al següent enllaç:

 

Informe Delphi escenarios atención social y sanitaria 2015-2020

Per què una consulta a l’entorn de les estratègies d’atenció social i sanitària integrada?

 

El projecte es proposà obtenir una visió anticipada dels elements estratègics, tant entrebancs com propulsors, pel procés d’implementació d’un model integrat d’atenció social i sanitària a Catalunya que cal assolir abans del final de 2016, segons resolució del Parlament de Catalunya.  En aquest sentit hem presentat l’informe “Escenaris de la integració de l’atenció social i sanitària 2015-2020” que exposa els resultats d’una consulta grupal Delphi feta un col·lectiu de ciutadans: usuaris, professionals, investigadors de la Política Social i directius dels sectors públic i privat.

 

Després d’una experiència d’anàlisi prospectiva de la política sanitària espanyola em va semblar interessant copsar una percepció plural de la concepció i expectatives de l’atenció social i sanitària integrada com a factor dinamitzador i disruptiu de la transformació d’un sistema sanitari amortitzat com el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Dic disruptiu pel que fa a la seva proposta de transformació antagònica amb la consolidació de l’statu quo d’un sistema de protecció social sense capacitat de resposta a les necessitats de la transició epidemiològica de les malalties transmissibles a les patologies cròniques i la vulnerabilitat psico-social contemporànies. I a més, en el context de l’impacte regressiu damunt la Política Social de les successives recessions econòmiques.

 

Quins avantatges té la metodologia emprada en la consulta Delphi?

 

L’opció metodològica de la consulta Delphi permet obtenir un posicionament predictiu col·lectiu de desitjos i pronòstics en relació a escenaris de naturalesa eminentment política. I per tant preferible, al meu parer, a l’expressió exclusiva de preferències i pronòstics dels experts. L’informe, a més dels consensos, divergències i posicions d’incertesa dels panelistes, en conjunt, inclou els posicionaments específics – coincidents o divergents – dels subgrups components del panell: professionals de la medicina, infermeria, treball socials, recerca en l’àmbit de la Política Social, i direcció i alts càrrecs de les administracions i del sector privat.

 

Els resultats de la tècnica Delphi no són extrapolables a cap mostra poblacional.

 

Es refereixen exclusivament a la dimensió grupal de les respostes dels consultats que voluntàriament han volgut contribuir amb les seves valoracions individuals.

 

Quins són els principals missatges que es poden extreure de l’informe?

 

Els escenaris de consolidació fiscal, crisi econòmica i turbulència política han estat els macro escenaris implícits dominants en la formulació dels vaticinis generals registrats en tres grans agrupacions dels escenaris valorats. La diversitat de la concepció i, no obstant, el notable nivell de suport a la implantació de l’atenció integrada atribuït als ciutadans en contrast amb la percepció de reserva i escàs suport explícit atribuït pels panelistes tant a les formacions polítiques com als professionals.

 

Una pauta de marcada incertesa sobre la suficiència de l’espai competencial autonòmic per a l’adopció d’un marc normatiu i organitzatiu propi.

 

La influència restrictiva sobre l’espai competencial municipal de la “Ley sobre Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local” ens dóna la raó. I la dispersió de posicions en relació a la solvència de la despesa social corresponent a la incerta cobertura poblacional, així com la problemàtica en la sostenibilitat de l’abast de la nova cartera de serveis integrats. En canvi, és més positiva l’encoratjadora valoració dels consultats del disseny i la concepció estratègica de les eines i mesures, en curs de desenvolupament, per a la dinamització del procés d’implantació corresponsable de l’atenció social i sanitària recollida en el Full de ruta 2014-2016 del Pla Interdepartamental d’Atenció Social i Sanitària (PIAISS).

 

Per què són útils les aportacions de l’anàlisi Delphi?

 

Sense identificar qüestions pertinents rarament s’assoleixen decisions útils.

 

La contribució de l’anàlisi Delphi reclama la interpretació coincident o discrepant de cada lector sobre aspectes de rellevància escassament valorades.

 

La veritable “utilitat” consisteix, al meu parer, a desvetllar per mitjà de la discussió franca dels resultats, interpretacions raonades de mancances, mesures, tendències, canvis emergents o decisions poc encertades que potser han passat desapercebudes o que mereixen revisió.

Joan Josep Artells Herrero és Doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona i està especialitzat en política social i economia de la salut. Actualment és director del projecte Informe Delphi: escenarios atención social y sanitaria 2015-2020, de la Fundació Salud, Innovación y Sociedad, de la que és director general.

L’anàlisi Delphi consisteix en un estudi de predicció col·lectiva que recull l’opinió de líders d’associacions de consumidors, pacients i ciutadans jubilats per tal de determinar la implicació de la societat civil en la millora de la qualitat del sistema sanitari públic, així com escenaris previsibles d’evolució futura.