• White Twitter Icon
  • White YouTube Icon

 

 

Av. de la Torre Blanca, 57

Sant Cugat del Vallès

+34 935 543 000

 

www.esadecreapolis.com

Albert Ledesma

“Hem aconseguit que els agents implicats tinguin a l’agenda el nou model com a prioritat”

 

 

Com explicaries l’atenció integrada perquè tothom l’entengués?

L’explicaria de la manera següent: a Catalunya tenim un model d’atenció a les persones que es va

pensar i es va construir per donar una resposta separada: d’una banda, a les necessitats socials i, de l’altra, a les necessitats sanitàries.  Ara, amb l’evolució demogràfica i l’aparició de la cronicitat constatem que les persones necessiten un model capaç de respondre de manera prioritzada i conjunta a les necessitats d’atenció que presenten, ja siguin socials o sanitàries. L’atenció integrada és la que ofereix un model capaç de donar resposta a les persones en qualsevol moment del seu cicle vital.

Hem de construir un model capaç d’atendre les necessitats de la persona, ja siguin socials o sanitàries i això és integrar el servei d’atenció a les persones. 

Per què és important canviar el model?

És important canviar aquest model perquè amb l’evolució demogràfica de la població, és a dir, amb l’increment actual de l’esperança de vida i la que, previsiblement, tindrem en les properes dècades, s’ha configurat un fenomen poblacional conegut com a cronicitat, que suposa un nombre creixent de persones amb la condició de risc elevat i necessitats d’atenció complexes, socials i sanitàries. Aquestes persones necessiten una nova forma d’atenció, un nou model, un model d’atenció integrada, en el qual tenir-ne cura sigui el paradigma, sense oblidar-nos de prevenir, pal·liar, curar, sempre amb l’objectiu de garantir per elles un projecte vital adequat a la seva condició i amb la màxima autonomia.

El nou model és més eficient, més satisfactori i més adequat a les necessitats que tenen les persones.

Què hauria de canviar a Catalunya i quant temps cal per assolir aquest objectiu?

A Catalunya hem començat a canviar i el primer que havíem de fer era crear un relat que conceptualitzés i expliqués què és un model d’atenció integrada i per què és necessari. En aquesta primera fase, que ha durat dos o tres anys, hem assolit fites importants. Una, construir el relat que explica el model d’atenció integrada i la segona, convèncer a tots els agents implicats de les bondats d’aquest relat, de la necessitat de transformar el model d’atenció i implicar-los en el procés per fer-lo possible, tant des de l’àmbit polític, com professional, com de la gestió i el que és més important: també des de l’àmbit de les persones, dels ciutadans que han acabat fent seu aquest inici de transformació del model. A partir d’ara el que hem de canviar són l’organització i l’estructura amb què es proveïen separadament aquests dos serveis per fer una estructura conjunta en l’àmbit de la governança, de la planificació, la fixació d’objectius comuns i de l’avaluació d’aquests. En cap cas el que pretén fer és fusionar estructures de provisió o entitats de provisió. Simplement, acabar tenint un servei, una atenció integrada, i només fusionar els àmbits de planificació, avaluació i compra dels serveis.

Hem de canviar  l’organització i l’estructura amb què es proveïen separadament aquests dos serveis per fer una estructura conjunta en l’àmbit de la governança, de la planificació, la fixació d’objectius comuns i la seva avaluació.

Catalunya està ben posicionada per arribar a ser un model de referència internacional?

Catalunya està molt ben posicionada, en primer lloc, per la manera com s’havien estructurat fins ara els serveis socials i sanitaris. Tenim tots els nivells que es consideren òptims i necessaris per crear aquests models ben estructurats i desenvolupats: atenció primària,  sociosanitari, hospitals d’aguts, salut mental, centres residencials i, per tant, ara aquest fet ens permet plantejar amb garanties aquest procés de transformació. En alguns aspectes d’implementació ja som un referent a nivell internacional perquè la configuració d’aquest relat en altres països no s’ha fet conjuntament des de l’àmbit social i el sanitari, la majoria han plantejat processos d’integració sanitària que alguns estan reconsiderant. Hi ha altres àmbits com els sistemes d’informació en què disposem de dispositius molt ben desenvolupats que permeten compartir la informació de tots els agents implicats en l’atenció. Per tant, som, i hem de continuar sent, un referent tant a Catalunya, com a l’Estat Espanyol i a la resta del món.

En alguns aspectes d’implementació ja som un referent a nivell internacional perquè la configuració d’aquest relat en altres països no s’ha fet des de l’àmbit social i el sanitari.

Fa temps que es conceptualitza sobre atenció integrada. Sabem què s’ha de fer, però, com s’ha d’implementar?

Implementar, de manera teòrica, ja està definit com s’ha de fer. El més complicat i difícil és aplicar aquesta teoria i els seus instruments, que en bona part garanteixen l’èxit, i portar-los a la pràctica. Nosaltres vam començar per una fase que consistia a implicar els professionals i les persones en el disseny del model d’atenció i del relat que el configura. Això va anar creixent, a partir dels professionals vam incorporar les patronals, més tard els àmbits de gestió o gerencials, les entitats i després l’àmbit polític, en una estratègia que va de dalt a baix i de baix a dalt. Aquesta era una idea bàsica quant a implementació que, fins avui, ens ha donat molt rendiment. Un segon aspecte important era la construcció d’un relat sòlid. I una tercera acció important era fer un procés simultani de disseny de model i d’implementació territorial del propi model de manera compartida entre l’àmbit social i l’àmbit sanitari. Això ha començat amb una estratègia d’accions multipalanca en molts territoris que han fet créixer l’adhesió al relat i al propi model.

I al final d’aquesta legislatura que s’ha acabat, hem aconseguit que tots els agents implicats tinguin incorporat a la seva agenda el nou model com a un tema prioritari per desenvolupar i configurar de manera estructurada i organitzada en els propers mesos.

Albert Ledesma és director del Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària (PIAISS), creat per la Generalitat de Catalunya, té com a missió promoure accions conjuntes entre els Departaments de Salut, Benestar Social i Família i Presidència amb l’objectiu de crear un model d’atenció integrada, centrat en les persones i capaç d’atendre les necessitats sanitaries i socials que es presentin al llarg de la seva vida.