Qui som

ITESSS és un Fòrum d’innovació i excel·lència en serveis socials i salut. El Fòrum és una eina que ha de facilitar el debat conceptual necessari per a la transformació dels models d’atenció social i sanitària actual en favor d’un nou model d’atenció integrada.

Amb la participació i protagonisme de molts professionals de diversos àmbits, organitzacions i sectors, el Fòrum ITESSS pretén acompanyar en la generació de coneixement i solucions per tal de comprendre i transformar aquest nou model d’atenció centrat en les persones.

El projecte, promogut principalment des del 2014 pel PIAISS, Pla del Govern de la Generalitat de Catalunya que promou l’atenció social i sanitària integrada, va néixer l’any 2011 amb l’objectiu de constituir-se com un espai de referència en innovació per a la salut, treballant sobre les necessitats del sector i transformant les oportunitats detectades en projectes. L’associació de professionals GESAPH, experta en Gestió de Serveis de Salut, i el centre d’innovació ESADECREAPOLIS, promogut per ESADE, foren els impulsors del projecte en els seus inicis.

Actualment, i amb l’aliança a tres bandes de PIAISS, GESAPH i ESADECREAPOLIS el projecte ha pres un nou reimpuls i ha ampliat les àrees de coneixement d’interès, abraçant també a més a més del sistema sanitari, l’àmbit dels serveis socials i assumint com a objectiu central la missió del PIAISS: contribuir a la transformació del model d’atenció social i sanitària per tal de garantir una atenció integrada centrada en les persones i crear a la vegada, coneixement de referència internacional.
 
PIAISS
 

El PIAISS (Pla Interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i Sanitària), és una iniciativa de la Generalitat de Catalunya que té com a objectiu impulsar un canvi en les polítiques sanitàries i socials garantint un model d’atenció integrada centrada en la persona. Sota aquesta premissa, el PIAISS considera a Fòrum ITESSS com un dels entorns de generació de coneixement que permet sustentar i adequar la presa de decisions en aquest àmbit governamental.
 
ESADECREAPOLIS
 

ESADECREAPOLIS es el primer centre d’innovació concebut com un ecosistema d’espais i serveis que inspira, facilita i accelera la innovació. Es un centre promogut per ESADE que allotja més de 70 empreses. La seva aportació al Forum ITESSS es basa en atraure noves iniciatives i a assessorar en el seu desenvolupament i implantació.
 
gesaph_logo
 

GESAPH és una associació de professionals experta en Gestió de Serveis de Salut que des de fa 20 anys promou l’intercanvi de coneixements, l’excel·lència en la gestió clínica i l’encontre de professionals, facilitant recursos informatius i formatius en materia de salut.